2021-09-02 21:14:50

Obavijest - početak nastave

Nova nastavna godina  počinje u ponedjeljak, 6. rujna 2021. Redovna nastava počinje A smjenom u 8,00 sati (svi odjeli gimnazije, 1.a, 1.b, 2.a, 2.b - hotelijersko turistički tehničari) Popodnevna smjena počinje u 14,00 sati (3.a, 3.b, 4.a, 4.b – hotelijersko-turistički tehničari, 1.e, 2.e, 3.e i 4.e – tehničari za računalstvo, 1.em, 2.emgh i 3.emgh - elektroničari-mehaničari, konobari i kuhari.
Učenici borave u svojim matičnim učionicama. Svaki sljedeći tjedan smjene se mijenjaju (radimo u turnusima). Prije dolaska u školu učenik treba izmjeriti temperaturu te ako je povišena ili ako osjeća respiratorne teškoće, ne dolazi u školu i o tome obavještava razrednika.
Učenici u školu ulaze prema rasporedu vidljivom na ulazu u školu.
Sve detaljnije informacije će dobiti od svojih razrednika na prvom nastavnom satu - satu razrednika.
Svima želim sretnu i uspješnu novu školsku 2021./22. godinu!
Epidemioloških mjera i uputa se pridržavamo kao i do sada.
U prilogu se nalaze Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti covid-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. HZJZ i MZO
                                                                       Ravnateljica: Ina Žderić, prof.


 


Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića u Ploča