2021-06-04 11:22:31

Raspored sati dopunskog rada

DOPUNSKI RAD POČINJE U UTORAK, 1. LIPNJA 2021.

RASPORED SATI

4.b – Knjigovodstvo s bilanciranjem, predmetna nastavnica Višnja Živković

1. lipnja, utorak – 5., 6. i 7 sat popodnevne smjene: 17,00 do 19,00
2. lipnja, srijeda – 5., 6. i 7. sat popodnevne smjene: 17,00 – 19,00
4. srpnja, petak – 5. i 6. sat popodnevne smjene: 17,00 – 18,20
8. srpnja, utorak – 1. i 2. sat popodnevne smjene: 14,00 – 15,20

4.c, 4.d – Biologija, predmetni nastavnik Baldo Šutić

1. lipnja, utorak – 1. i 2. sat jutarnje smjene: 8,00 do 9,20
2. lipnja, srijeda – 4. i 5. sat jutarnje smjene: 10,20 – 11,40
4. lipnja, petak – 1. i 2. sat popodnevne smjene: 14,00 – 15,20
7. lipnja, ponedjeljak – 1. i 2. sat popodnevne smjene: 14,00 – 15,20
8. lipnja, utorak– 3. i 4. sat popodnevne smjene: 15,20 do 17,00Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića u Ploča